Health & Recovery

ADD COVER
Cover medical bills and get access to training equipment, performance coaches and more to come back even stronger after an accident.
Cover medical bills and get access to specialist services to recover faster.

uw fietsen

Cover your bikes and gear against theft, damage and third-party loss.
Cover your bikes and gear against theft, damage and third-party loss.
Add a bike
£
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

REACTIETijden

- Vragen over bestaande- en nieuwe verzekeringen worden binnen 1 werkdag beantwoord.

- Nieuwe verzekeringsaanvragen worden binnen 3 werkdagen bevestigd.

- Na opdracht van de klant wordt de lopende verzekering binnen 1 werkdag gewijzigd of aangepast (hieronder valt ook beëindiging van de verzekering).

- Een schadeclaim wordt binnen 1 werkdag beoordeeld.

- De claim wordt maximaal 5 werkdagen, nadat alle informatie beschikbaar is om de schadeclaim te beoordelen, uitbetaald.

- Klachten worden binnen 3 werkdagen in behandeling genomen waarbij de klant een bevestiging van Laka ontvangt.