Health & Recovery

ADD COVER
Cover medical bills and get access to training equipment, performance coaches and more to come back even stronger after an accident.
Cover medical bills and get access to specialist services to recover faster.

uw fietsen

Cover your bikes and gear against theft, damage and third-party loss.
Cover your bikes and gear against theft, damage and third-party loss.
Add a bike
£
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

LAKA's klachtenprocedure

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze service. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Als dat zo is horen wij dat graag, want klachten over onze service nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Wanneer je een klacht hebt dan kun je dat per chat of email aan ons kenbaar maken. Na ontvangst van de klacht ontvang je van ons binnen 2 werkdagen dagen een bevestiging per chat of email. Binnen 14 dagen ontvangt je van ons een eerste inhoudelijke reactie per email.

Wij doen er alles aan om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Wanneer het niet lukt om tot een gezamenlijke oplossing te komen dan kun je de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Je moet dit doen binnen drie maanden nadat je een definitieve reactie van ons hebt gekregen.

Gegevens Kifid:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
Telefoon (070) 333 89 99
www.kifid.nl

Ook is het mogelijk om met je klacht naar de burgerrechter te stappen. Wanneer je met je klacht naar de rechter gaat kan je niet meer naar het Kifid.

Zie ook de consumenteninformatie “Een financiële klacht” van de AFM.