Er zijn twee manieren waarop wij een claim kunnen behandelen:

  • Vervangen van je fiets en/of accessoires
  • Uitbetaling in geld

In de meeste gevallen proberen wij jouw fiets en accessoires te vervangen, omdat dit de makkelijkste manier is om jou weer in het zadel te krijgen. Het kan soms lastig zijn om dezelfde onderdelen of fiets modellen te vinden, maar we doen ons best om zo dicht mogelijk in de buurt van het origineel te komen.

Als bij schade blijkt dat het verzekerde bedrag te laag is, vergoeden wij de schade naar rato. Dit betekent dat wij de schade vergoeden in verhouding tot de werkelijke waarde die eigenlijk verzekerd had moeten zijn. We kiezen dan, in overleg, voor het beste alternatief van jouw fiets en accessoires tot het verzekerde bedrag.  

Mocht het niet mogelijk zijn om je fiets en accessoires te vervangen, dan kunnen wij er ook voor kiezen om je een bedrag te betalen in geld. In sommige gevallen kan dit beter aansluiten bij jouw behoefte of kan het bijvoorbeeld handig zijn om rechtstreeks met de fietsenmaker of -winkel af te rekenen. We doen in ieder geval ons best om de fietsers in ons collectief zo goed mogelijk te helpen.