Assurantiebelasting is belasting op verzekeringen. Het tarief is 21%. Wanneer een verzekeraar en een verzekeringnemer een verzekering afsluiten, dan moet er assurantiebelasting worden betaald over de verzekeringspremie. Brengt de verzekeraar de vergoeding voor de diensten die samenhangen met de verzekering apart in rekening? Dan moet daarover ook belasting worden betaald.