Je maximale bijdrage is je persoonlijke limiet. Deze bijdrage is het maximum van wat je in een maand moet betalen – het is een vast bedrag, gebaseerd op de waarde en het soort fiets en accessoires die je wilt verzekeren. De limiet is er om je te beschermen als er zich een groot aantal schadegevallen of verliezen voordoen in het collectief.

Elke maand brengen wij jouw bijdrage in rekening gebaseerd op de kosten van de claims van het collectief in de vorige maand. Jouw bijdrage bestaat dus uit jouw aandeel van de totale schade die is geclaimd door het collectief, plus een 25% vergoeding voor Nationale-Nederlanden (waarvan Laka ook wordt betaald), plus 21% assurantiebelasting. Je zal nooit meer hoeven te betalen in een maand, dan de persoonlijke maximale bijdrage, die op je polisblad vermeld staat, plus 21% assurantiebelasting.

Aan het einde van de maand ontvang je een betaaloverzicht in je e-mail, het overzicht zal jouw bijdrage aan de maandelijkse claims inzichtelijk maken. Ook geeft het betaaloverzicht weer hoe jouw bijdrage van die maand is opgebouwd. Bijvoorbeeld, als je je stadsfiets voor € 1000 verzekerd, zal je nooit meer dan € 9,08 per maand betalen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • Jouw bijdrage aan de claimkosten van de vorige maand: € 6,-
  • Vergoeding voor Laka en Nationale Nederlanden: € 1,50
  • Assurantiebelasting: € 1,58
  • Jouw totale maximale maandelijkse bijdrage: € 9,08

Bij Laka is je betaaloverzicht iets om elke maand naar uit te kijken. Omdat we de daadwerkelijke claim kosten verdelen, zal jouw bijdrage iedere maand variëren en zullen wij de bijdrage automatisch omlaag aanpassen.

De slimme manier om je fiets te verzekeren.