Laka is de nieuwe, slimme manier om je fiets te verzekeren.

Collectieve dekking

Het collectief is een groep enthousiaste fietsers, verbonden door een gemeenschappelijk belang, hun fietsen. Net als andere verzekeraars doen wij de nodige checks om frauduleuze claims te voorkomen en daarnaast is het in het belang van iedereen binnen het collectief om zo goed mogelijk met je fiets om te gaan.

Laka's collectieve dekking houdt in dat de kosten van de claims in het collectief maandelijks worden verdeeld onder alle fietsers. Zijn er in een maand geen claims? Dan betaal jij (en de rest van het collectief) helemaal niets. Wel zo eerlijk.

Of je nu een bakfiets, e-bike, racefiets of stadsfiets hebt, ons collectief is er speciaal voor jou. Laka gelooft in samen. Onze collectieve fietsverzekering is nieuw, slim en anders dan anders.

Jouw bijdrage aan het collectief

Je maximale bijdrage is je persoonlijke limiet. Deze bijdrage is het maximum van wat je in een maand moet betalen – het is een vast bedrag, gebaseerd op de waarde en het soort fiets en accessoires die je wilt verzekeren. De limiet is er om je te beschermen als er zich een groot aantal schadegevallen of verliezen voordoen in het collectief.

Wij brengen je kosten in rekening op basis van de claims die zich in de afgelopen maand hebben voorgedaan. Dit is inclusief de assurantiebelasting. Het is mogelijk dat in de rustige wintermaanden, wanneer er minder mensen fietsen en claimen, de premies omlaag gaan. Zijn er in een maand geen claims? Dan betaal je helemaal niets.

Dit totaal wordt vervolgens naar rato van de waarde van je verzekerde fiets en accessoires verdeeld onder het collectief. Een hogere verzekerde waarde verhoogt je maximale maandelijkse bijdrage.

Aan het einde van de maand ontvang je een betaaloverzicht. Hierin vind je de opbouw van jouw maandelijkse bijdrage met een overzicht van de verzekerde claims van het collectief. Ook geeft het betaaloverzicht weer hoe jouw bijdrage van die maand is opgebouwd. Bijvoorbeeld, als je je stadsfiets voor € 1000 verzekerd, zal je nooit meer dan € 9,08 per maand betalen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • Jouw bijdrage aan de claimkosten van de vorige maand: € 6,-
  • Vergoeding voor Laka en Nationale-Nederlanden: € 1,50
  • Assurantiebelasting: € 1,58
  • Jouw totale maximale maandelijkse bijdrage: € 9,08

Bij Laka is je betaaloverzicht iets om elke maand naar uit te kijken. Omdat we de daadwerkelijke claim kosten verdelen, zal jouw bijdrage iedere maand variëren en zullen wij de bijdrage automatisch omlaag aanpassen.

Bij Laka heb je 100% vrijheid. Wij zijn er klaar mee: contracten waar je jaren aan vast zit. Je kan op ieder moment onderdeel worden van ons collectief. En als je bij ons weg wilt, kan dat wanneer je maar wilt. Jij betaalt alleen een bijdrage vanaf het moment dat je je hebt aangemeld. In je eerste maand, brengen wij dus geen kosten in rekening voor de gehele maand, maar enkel voor de dagen nadat je je hebt aangemeld.

Super inzichtelijk, super transparant.